109Z x 1961Z Winter Reveal


#1

** Specs **

** 109Z - V5 **

  • 4 motor 200 rpm drive
  • 1 motor 600 rpm single roller intake
  • 1 motor 200 rpm 3:35 double catapult

** 1961Z - Cortex **

  • 8 motor turbo driver
  • 1 motor torque 3:1 intake
  • 2 motor torque 3:25 double catapult